Standarde și certificări

Această secțiune dorește să vă ofere o introducere la standardele utilizate pentru construirea depozitelor și pentru a le face să comunice. De asemenea, certificarea acestor servicii esențiale este la fel de importantă pentru că este o recunoaștere a eforturilor instituției pentru a asigura un cadru de diseminare de top.

Standardele sunt utilizate pentru a regula modul în care informația este stocată și trece din depozit în depozit iar certificatele garantează faptul că depozitul respectă setul comun de reguli proiectat să ușureze comunicarea și diseminarea.

Această secțiune trebuie privită ca fiind inițierea într-o problemă sensibilă care privește reglementarea și codurile comun acceptate.

Această practică recomandată definește Modelul de Referință pentru un OAIS - Open Archival Information System. Numărul curent include clarificarea a mai multor concepte. În particular sunt vizate cele de „autenticitate” cu introducerea conceptului de Informație Tranzitivă privind Proprietatea. Au mai fost aduse corecții și îmbunătățiri în ceea ce privește diagramele și au fost aduse adăugiri la Informațiile privind Drepturile de Acces.
nestor, agenția germană care oferă bibliotecilor, arhivelor și muzeelor informații și instruire privind prezervarea digitală a pus la dispoziția tuturor celor interesați încă din 2006 un document intitulat „Criteriile pentru depozitele digitale de încredere de lungă durată” – versiunea 1.
În mod firesc startul este dat de OAI-PMH - Protocolul Open Archive Initiative pentru Recoltarea Metadatelor. OAI-PMH (Open Archives Initiative Protocol for Metadata Harvesting) este un protocol dezvoltat de Open Archives Initiative. Este utilizat pentru a colecta metadate ale înregistrărilor din arhive astfel ca serviciile de colectare să poată agrega metadate din mai multe arhive. O implementare a OAI-PMH implică reprezentări de metadate respecând standardul Dublin Core, dar și alte reprezentări pot fi înglobate. Acest protocol este cunoscut ades ca Protocolul OAI. OAI-PMH folosește codarea în format XML folosind HTTP ca transport. Versiunea curentă este 2.0 și a fost actualizată în 2002.

Subcategorii

Standardele trebuie tratate ca fiind coduri comun acceptate pentru a trata subiecte și aplica practici într-o manieră unitară atunci când sunt vizate problemele de comunicare științifică. O parte a documentelor vizate sunt sprijinite prin adoptarea de către forurile internaționale de profil precum ISO, NISO, DIN, OASIS, BSI sau altele similate. Pentru a obține efectele maxime în ceea ce privește diseminarea eficientă, standardele de comunicare utilizate pentru elaborarea serviciilor de agregare și colectare, acestea trebuie să fie deschise sau să se bazeze pe tehnologii deschise. Aceasta este și singura cale de a atinge interoperabilitatea.

În acest moment există inițiative și proiecte al căror scop este de a clarifica ce este un depozit de încredere și care ar fi criteriile pe care depozitele trebuie să le întrunească pentru a atinge acest statut? Trebuie punctate câteva dintre cele mai importante activități:

- nestor (agenție germană care oferă bibliotecilor, arhivelor și muzeelor informații și training privind prezervarea digitală – Criteriile pentru depozitele digitale de încredere de lungă durată – versiunea 1

- OAIS (2002) „Model de referință pentru un sistem informațional deschis de arhivare (OAIS): CCSDS 650.0-B:Cartea Albastră”. Editat de Comitetul consultativ pentru sisteme de date în domeniul spațial

- Digital Curation Centre and DigitalPreservationEurope, „Metoda de auditare a depozitelor digitale bazată pe evaluarea riscului, v. 1.0

- CRL (Center for Research Libraries) – TRAC: Auditarea și certificarea depozitelor de încredere: criterii și lista de verificare

- Cerințe de bază

În fine, binecunoscutul Certificat DINI, care poate fi considerat a fi una dintre cele mai concise forme exprimate pentru cerințele pe care un depozit trebuie să le întrunească pentru a primi calificarea „de încredere”. DINI oferă controlul de calitate pentru servicii pentru documente și publicații. În același timp DINI face și recomandări în ceea ce privește viitoarele dezvoltări.