Introducere


Membrii comunităţii academice din universitatea Transilvania sunt preocupaţi de dezvoltarea cercetării ştiinţifice şi participă la toate competiţiile naţionale şi europene lansate pentru accesarea fondurilor destinate cercetării. Numărul de proiecte câştigate este mare iar producţia ştiinţifică a universităţii este remarcabilă. Acest mediu academic este unul în care, cu succes, se poate implementa un depozit digital.


Misiunea depozitului digital


Depozitul digital este un produs al tehnologiei informaţiei pe care universitatea îl oferă membrilor comunităţii sale pentru gestionarea şi difuzarea materialelor digitale create de către instituţie şi membrii comunităţii.
Acest produs este în esenţă un angajament organizatoric privind gestionarea materialelor produse de universitate, organizarea, accesul şi distribuţia lor dar şi conservarea pe termen lung.
Prin acest produs se vor colecta şi distribui toate documentele ştiinţifice create de membrii universităţii.


Obiectivele depozitului digital


Obiectivul principal al depozitului digital este creşterea impactului cercetării ştiinţifice a universităţii prin promovarea producţiei ştiinţifice a universităţii prin depozitul digital instituţional şi, în acest mod, vizibilitatea ei pe plan mondial şi european şi valorificarea pentru creşterea aportului românesc la dezvoltarea ştiinţifică şi tehnologică.


Tehnologii pentru alegerea platformei şi a softului


În urma unei analize tehnice se consideră ca Dspace este soluţia  sursei deschise pe care se va implementa DEPOZITUL PILOT în universitatea Transilvania.
Instalarea şi operaţionalizarea platformei Dspace necesită instalarea prealabilă a unor programe-suport pe serverul destinat aplicaţiei. Acesta poate fi format, după caz, dintr-un singur calculator sau un grup de calculatoare, dacă numărul de accesări simultane şi volumul datelor stocate este mare. Sistemul de tip open-source, permite utilizatorilor sau administratorului platformei configurarea platformei şi alegerea programelor-suport în funcţie de necesităţile impuse de funcţionarea aplicaţiei. Instalarea platformei dSpace pe un server cu sistem de operare de tip Windows (cum este instalată şi platforma aspeckt) este prezentată în continuare sub forma unui exemplu.
Sistemul de operare nu trebuie să fie neapărat un sistem dedicat de tip server (cum ar fi Windows xxx Server), funcţionalitatea de server fiind asigurată de către aplicaţia server, ce va fi în acest caz un manager de servlet-uri.
Primul software necesar, care este bine sa fie instalat inaintea celorlalte componente, este Java SDK (Software Development Kit), versiunea 6 sau mai nou. Pentru compilarea surselor Java este necesar Apache Maven (versiunea 2 sau 3), care este un instrument de compilare Java de tip open-source necesar pentru o primă etapă a compilării, şi Apache Ant (versiunea 1.7), de asemenea un instrument de compilare Java, necesar pentru a doua etapă a compilării codului platfomei.
Serverul de baze de date poate fi Oracle sau PostgreSQL. PostgreSQL este preferabil pentru instituţiile academice pentru că este gratuit. Se recomandă utilizarea versiunii 8.4 sau mai nouă. Conexiunea între aplicaţia dSpace şi baza de date se realizează prin TCP/IP, folosind JDBC.
Serverul de aplicaţie (numit şi servlet engine) poate fi Apache Tomcat (versiunea 5.5 sau mai nouă), Jetty, Caucho Resin saul altul echivalent. Sunt în general software-uri de tiip open-source, gratuite, varianta preferată de mulţi administratori de sistem şi recomandată de dSpace fiind Apache Tomcat.
Având toate aceste aplicaţii software instalate şi configurate (instrucţiunile detaliate sunt date în manualul DSpace), se poate instala aplicaţia dSpace propriu-zisă.

 

Aplicaţia DSpace propriu-zisă


Aplicaţia dSpace este partea principală a platformei. Instalarea sa presupune parcurgerea următorilor paşi:
crearea unui utilizator dedicat, în Tomcat (şi un utilizator cu acelaşi nume şi parolă pe sistemele Unix); descărcarea de pe site-ul www.dspace.org a arhivei aplicaţiei; dezarhivarea aplicaţiei;
configurarea bazei de date; crearea bazei de date şi a utilizatorului (similar cu cel definit în Tomcat şi Unix, dacă este utilizat acest sistem de operare); instrucţiunile necesare pentru configurarea PostgreSql (exemple):

 

createuser -U postgres -d -A -P dspace
createdb -U dspace -E UNICODE dspace


stabilirea configuraţiei iniţiale, prin editarea fişierului dspace.cfg;
crearea unui director pentru instalare, în care este pregătit pachetul de instalare folosind Apache Maven:

cd [dspace-source]/dspace/
mvn package

crearea şi iniţializarea bazei de date – aceasta este faza a doua a compilării aplicaţiei, care se realizează folosind Apache Ant:

cd [dspace-source]/dspace/target/dspace-[version]-build.dir
ant fresh_install

lansarea aplicaţiei Web (aceasta este punerea în funcţiune a platformei) – pentru aceasta se copiază toate fişierele aplicaţiei Web în folderul [dspace]/webapps al programului server (Apache Tomcat):

cp -R [dspace]/webapps/* [tomcat]/webapps* (copierea întregii aplicaţii înTomcat);
cp -R [dspace]/webapps/jspui [tomcat]/webapps* (copierea numai a aplicaţiei web jspui în Tomcat.);


crearea unui cont de administrator iniţial:

[dspace]/bin/dspace create-administrator


prima pornire a aplicaţiei (deschiderea paginii iniţiale într-un browser web) - pentru interfaţa jspui, aceasta poate fi de exemplu: http://localhost:8080/jspui.

 

 Utilizarea DSpace


Exemplul următor prezintă modul de utilizare a platformei dSpace instalate la Universitatea Transilvania (http://aspeckt.unitbv.ro), cu accent pe încărcarea unui articol nou pe platformă.
Pentru încărcarea de documente pe platforma Aspeckt este necesară mai întâi autentificarea utilizatorului. Autentificarea presupune introducerea adresei de email şi a parolei, corespunzătoare contului de utilizator existent.
Se selectează din meniul lateral „My Dspace”:

Figura 1: Pagina gazdă - platforma Aspeckt

În noul ecran se cere introducerea adresei de email şi a parolei:


2

Dacă utilizatorul nu are încă un cont, poate solicita crearea unuia. Este suficient să fie  introdusă o adresă de email pentru a obţine noul cont. Pe adresa respectivă utilizatorul va primi un link de activare a contului prin email.

3


Totuşi, nu este suficient să existe un cont de utilizator pe platforma Aspeckt. Ca urmare, utilizatorul trebuie să fie înscris într-o comunitate, de către un administrator. Pentru aceasta utilizatorul solicită administratorului local al platformei înscrierea lui într-o comunitate.
Exemplu de adăugare a unui articol într-o colecţie a unei comunităţi
Primul pas constă în alegerea colecţiei (în care utilizatorul are dreptul să adauge articole):

4

5

Se apasă butonul „Submit to This Collection” (figura de mai sus). Această operaţiune constituie pasul 2.


6

Urmează o secvenţă de 7 paşi (pagini) prin care este descris şi încărcat articolul.
Descriere (pasul 1 – 3)
Se pot selecta una până la trei opţiuni:
1. articolul are mai multe titluri (de exemplu traduceri),
2. articolul a mai fost publicat,
3. articolul constă în mai multe fişiere.
În funcţie de selectarea acestor trei opţiuni, paşii ce urmează pot fi diferiţi. Exemplul continuă pentru varianta în care a fost selectată opţiunea 2: articolul a mai fost publicat.

7

 
Dacă sunt mai mulţi autori, se pot adăuga câmpuri apăsând butonul „Add More”.

8

9


Se continuă cu apăsarea butonului „Next”. Urmează pagina în care se adaugă cuvintele cheie şi rezumatul articolului:

10


Pentru a adăuga alte două cuvinte cheie trebuie adăugate două câmpuri noi. Pentru aceasta se apasă butonul „Add More”. Nu trebuie adăugate mai multe cuvinte cheie în acelaşi câmp, separându-le prin virgulă, deoarece programul va interpreta tot conţinutul câmpului ca un singur cuvânt cheie.
În loc de a introduce cuvinte cheie se poate opta pentru selectarea unei categorii (sau subiect), prin link-ul „Subject Categories”. Astfel va fi posibilă selectarea de categorii/ subcategorii în care s-ar putea încadra articolul:

11

 Încărcarea fişierului (Pasul 4)

12


Este preferabilă încărcarea unui fişier PDF. Va apărea o pagină de verificare/ confirmare:

13

Verificarea datelor articolului înscris (Pasul 5)

14

În acest moment se pot face modificări ale informaţiilor asociate articolului, dacă este cazul - inclusiv încărcarea unui alt fişier (PDF).
Definirea acordului de publicare a articolului în depozitul online (Pasul 6)

15

Se confirmă apăsând butonul „I Grant the License” (ce apare sub textul acordului din această pagină).
Confirmare (Pasul 7)

16

Articolul a fost adăugat!

 

CONCLUZII

Beneficiile oferite de depozitele digitale instituţiilor şi utilizatorilor sunt numeroase. În principal, acestea au în vedere asigurarea conservării pe termen lung a produsului ştiinţific al unei instituţii academice. Pe lângă acest aspect, depozitele digitale permit creşterea vizibilităţii şi prestigiului instituţiei şi funcţionează ca un element de publicitate pentru atragerea de resurse financiare, de noi membri ai comunităţii academice şi studenţi.
Pentru utilizator, depozitele instituţionale reprezintă o arhivă de bază a activităţii de cercetare, promovează diseminarea acesteia precum şi impactul asupra comunităţii ştiinţifice, acţionând ca un CV, deoarece întreaga producţie ştiinţifică a cercetătorului se află concentrată într-o singură locaţie.


BIBLIOGRAFIE

1. DSpace, Project webpage, www.dspace.org [ accesat 3 iunie 2013].
2. REPANOVICI, A. Promovarea producţiei ştiinţifice prin depozite digitale, Editura Academiei, 2010.
3. LYNCH, Clifford A. Institutional repositories: essential infrastructure for scholarship in the digital age. portal: Libraries and the Academy, 2003, 3.2: 327-336.
4. WARE, Mark. Institutional repositories and scholarly publishing. Learned publishing, 2004, 17.2: 115-124.
5. LAGOZE, Carl; VAN DE SOMPEL, Herbert. The Open Archives Initiative: Building a low-barrier interoperability framework. In: Proceedings of the 1st ACM/IEEE-CS joint conference on Digital libraries. ACM, 2001. p. 54-62.
6. DIETZ, Peter. DSpace 1.7.1 System Documentation. portal: www.dspace.org, 2011.